Informacje ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonych przez Firmę „KAROL KOZŁECKI”, NIP: 7352906418, Karol Kozłecki z siedzibą w Szczawnicy (34-460), Szlachtowska 19c (Właściciel, administrator i sprzedawca)
 1. Klient oznacza osobę fizyczną która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 1. Serwis MysticSpeed.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w różnych serwisach społecznościowych.
 1. W trakcie zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć oświadczenie z żądaniem aby Sprzedawca rozpoczął Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 1. Wyżej wymieniony sprzedawca, świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na promowaniu ich social mediów.
 1. Korzystanie z tej strony wymaga telefonu bądź komputera PC, przeglądarki internetowej, JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 1. Serwis MysticSpeed.pl działa we współpracy z różnymi firmami trzecimi przy realizacji usług.
 1. Korzystanie ze strony oraz wszystkie inne formy interakcji z platformą MysticSpeed.pl wymagają wcześniejszej akceptacji regulaminu oraz bezwarunkowego przestrzegania jego zasad.
 1. Osoba chcąca złożyć w naszym serwisie zamówienie (dalej klient). (?)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępnienia hasła przez użytkownika bądź zaniechań po stronie użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez MysticSpeed.pl zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) („Ustawa o ochornie danych”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002r., nr 144, poz 1204, ze zm.) („Ustawa o świadczeniu”)
 1. Użytkownik ma prawo do wglądu wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia z bazy danych serwisu danych, bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych na kampanie środków.

REJESTRACJA KONT

 1. Rejestracja jest nieobowiązkowa oraz nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.
 1. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza który składa się z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 1. Rejestracja w serwisie MysticSpeed.pl wymaga weryfikacji adresu e-mail podanego w formularzu. Oznacza ona (weryfikacja) akceptacje niniejszego regulaminu w jego formie w momencie rejestracji.
 1. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, ażeby zapewnić prawidłowe działanie Usługi MysticSpeed.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania serwisu.
 1. Administrator zastrzega prawo do przerw w zakresie działani/udostępniania serwisu.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z udostępnionych przez serwis narzędzi marketingowych.
 1. Administrator nie odpowiada za komentarze pozostawione na stronie przez użytkowników.
 1. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z jego regulaminem. Ponadto, nie można korzystać z niego do celów niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 1. Zabronione jest wpływanie na funkcjonowanie serwisu, przez wykorzystywanie szkodliwego oprogramowania, bądź luk.
 1. Serwis MysticSpeed.pl nie odpowiada za zmiany w alogrytmach na serwisach przedstawionych w ofercie, gdzie są świadczone nasze usługi, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami subskrypcji, polubień bądź/i obserwujących.
 1. Klient który zamawia usługi, oświadcza że jest właścicielem bądź posiada prawa/pozwolenia do promocji danego serwisu.
 1. Operator jak i administracja MysticSpeed.pl, nie GWARANTUJĄ trwałych efektów promocji bądź kampanii.
 2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za usługi, których realizacja została przerwana bądź utracona poprzez skasowanie profilu/linku na którym była prowadzona usługa. Użytkownik w takiej sytuacji nie posiada prawa do rekompensaty/zwrotu środków wydanych na kampanie.

REGULAMIN

 1. Użytkownik serwisu może zakupić usługi realizowane przez serwis.
 1. Usługi w MysticSpeed.pl mogą być kupowane poprzez mikropłatności: Szybkie Płatności (HotPay), BLIK, PayPal, CryptoCurrency, PSC.
 1. Zamówienia przekazywane są do operatora w ciągu 72 godzin od zaksięgowania płatności, w zależności od rodzaju zamówienia, ilości oraz formy płatności. Podany czas dotyczy jednak jedynie przekazania zamówienia do wykonawcy zlecenia. Czas może być różny od podanego wyżej w zależności od wielu czynników takich jak: Problem techniczny, Błędny link, Obciążenie serwera, aktualizacje usług, wielkość zamówienia, dni wolne ustawowo od pracy, szkolenia kadry. Zamówienia są realizowane w ciągu ~30dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie.
 1. Po dokonaniu zakupu, klient dostanie maila z informacją o rozpoczęciu realizacji wybranej przez niego usługi.
 1. W przypadku dużej ilości zamówień bądź wyboru większego pakietu, realizacja zamówienia może zostać wydłużona na czas nieokreślony, o czym klient zostanie mailowo poinformowany.
 1. Klient podczas dokonywania zamówienia, powinien w odpowiednim formularzu (dostępnym przy składaniu zamówienia) podać adresy/linki które mają zostać promowane przez Mysticspeed.pl. W przypadku, jeżeli klient nie poda tych informacji, bądź będą one nieprawidłowe – zostanie powiadomiony mailowo z prośbą o uzupełnienie braków. Czas realizacji zamówień złożonych nieprawidłowo w takiej sytuacji zostanie wydłużony o dodatkowe 7 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowych adresów/linków klienta.
 1. Wszystkie usługi świadczone przez serwis MysticSpeed.pl będą pochodzić z profili/kont z CAŁEGO ŚWIATA, chyba że w ofercie jest napisane inaczej.
 1. Problemy techniczne mogą opóźnić niektóre zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. MysticSpeed.pl nie oferuje możliwości usunięcia/cofnięcia pozyskanych dla klienta usług.
 3. Serwis nie gwarantuje stałego efektu dla zakupionych usług. Spadki mogą wynikać z prowadzonego przez klienta konta, zasięgu organicznego ingerencji programami trzecimi, zmianą algorytmów serwisów bądź też innymi czynnikami.
 1. W MysticSpeed.pl do zamówienia można dokupić również opcje dodatkowe takie jak: „Szybka realizacja”, „Dodawanie Stopniowe”, „Gwarancja Premium”
 1. „Gwarancja Premium” jest świadczona w przypadku nie wszystkich usług. Gwarantuje ona w przypadku spadków, uzupełnienie aktywności danej usługi w przypadku spadku większego niż 40% (na uprzednią prośbę klienta).
 1. Opcja „Szybka realizacja” to usługa dodatkowa która polega na wykonaniu zamówienia klienta w pierwszej kolejności ponad zamówieniami zwykłymi.
 1. „Dodawanie Stopniowe” to opcja dla klienta polegająca na podzieleniu w czasie aktywności zamówionej na MysticSpeed.pl.
 1. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od JAKIEJKOLWIEK aktywności wpływającej negatywnie na funkcjonowanie sklepu. Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu/elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystanie serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywności, która mogłaby zaburzyć realizacje usługi w trakcie jej trwania. Mowa tutaj o zmianie adresu promowanej strony, skasowania linku do promocji, zamawiania kilku takich samych usług w tym samym czasie dla tego samego adresu.
 2. Klient korzystający z Naszych usług nie powinien korzystać z żadnych innych serwisów bądź form nabijania aktywności. W sytuacji złamania tego punktu, prawo do rekompensaty wynikającej ze spadków aktywności zrealizowanej usługi nie przysługuje Klientowi.
 3. Za pośrednictwem Serwisu można także nabywać Ebooki (Transakcja). Klient otrzymuje dostęp do produktu jak najszybciej po opłaceniu zamówienia. Ebook, w zależności od preferencji, może być wykorzystywany online lub pobrany na dysk Klienta. Pod pojęciem Ebook należy rozumieć publikację elektroniczną będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii Ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza). Dostępne za pośrednictwem Serwisu Ebooki dostępne są w formie elektronicznej.
 4. Po opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje bezterminowy dostęp do zakupionych Ebooków, a także ich przyszłych aktualizacji. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie Ebooka i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usługi oferowanej przez serwis MysticSpeed.pl.
 1. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel i administrator serwisu MysticSpeed.pl.
 1. Aby złożyć reklamacje, która będzie rozpatrywana, należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w sekcji Kontakt.
 1. Właściciel/Administrator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji. Udzieli on odpowiedzi na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 1. Każdą reklamacje należy zgłosić pod adres e-mail: kontakt@mysticspeed.pl lub pod numer 572681337
 1. Mail o reklamacji, powinien zawierać numer zamówienia, informacje o problemie, nazwę konta/link do mediów na których usługa jest realizowana.
 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji/zwrotu, jeżeli poprzez własny błąd/niewiedzę, złożył niepoprawne zamówienie bądź działał niezgodnie z regulaminem.
 1. Reklamacje Mikropłatności są obsługiwane poprzez pośrednika HotPay.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Użytkownik który chciałby skorzystać z odstąpienia od umowy, musi wysłać wiadomość na adres: kontakt@mysticspeed.pl z następującymi informacjami: Dane Klienta (dane kontaktowe oraz adres e-mail); Oświadczenie o odstąpieniu umowy na odległość; datę zakupu oraz rodzaj płatności; informacje o zakupionej usłudze.
 1. Prawo do Odstąpienia od umowy bez podania przyczyn nie przysługuje za to klientowi, który wyraził zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenie usługi oraz rozpoczęcie ich przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po realizacji usługi (termin krótszy niżeli 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych, klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozliczenia transakcji na stronie (w serwisie) MysticSpeed.pl są przeprowadzane za pomocą platformy HotPay
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki podane przez użytkowników strony.
 1. Pytania dotyczące funkcjonowania serwisu MysticSpeed.pl należy zgłaszać bezpośrednio przez formularz kontaktowy.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z serwisu po zmianie regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.
 1. W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika (klienta) w szczególności zasad poufności danych, administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.